Az iskolai pályaesélyek társadalmi meghatározottsága

Projektvezető

Neményi Mária

Résztvevők

Neményi Mária
Szalai Júlia
Messing Vera

A kutatás

Az általános iskola 8. osztályába járó kb. 1500 fős roma és nem roma tanulói mintán végzett kérdőíves kutatás, valamint roma tanulók és szüleik kb. 100 fős mintáján készült interjús kutatás a tanulók pályaaspirációját, jövőképét, a társadalmi beilleszkedésre vonatkozó elvárásaikat vizsgálta az etnikai dimenzió függvényében. Az interjúk alapján a serdülő roma gyerekek jellegzetes identitás-stratégiáit lehetett feltárni.

A roma és nem roma gyerekek között szignifikáns eltérés mutatkozott a szülők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsága, megélhetési forrásai, a család nagysága, a lakások felszereltsége és laksűrűsége szerint, a romák hátrányára. Iskolai teljesítményük is jellemzően elmarad nem roma társaikétól, ezzel meghatározva továbbtanulási szándékaikat is. A nyolcadikos roma gyerekekkel folytatott interjúk és a kérdőívek narratív részének elemzése bizonyította, hogy ebben az életkorban a roma gyerekek már bőséges tapasztalattal rendelkeznek arról, mit jelent ebben az országban egy megvetett, sztereotípiákkal sújtott, elnyomott kisebbség tagjának lenni.