Herke Boglárka: Az érdemesség nemek és családtípusok szerinti értelmezése

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2023-2026

Herke Boglárka: Az érdemesség nemek és családtípusok szerinti értelmezése

Míg az érdemességgel kapcsolatos attitűdöket középpontba állító szakirodalom egyre gyarapszik, annak tipikus vizsgálódási tárgyai olyan, a jóléti rendszerben hagyományosan érintett csoportok, mint a munkanélküliek, szociális segélyben részesülők vagy nyugdíjasok, és egyre nagyobb figyelem jut a bevándorlók vizsgálatára is. A jóléti rendszer legitimitását vizsgáló kutatások kevésbé foglalkoznak azzal, hogy milyen attitűdök figyelhetők meg olyan csoportokkal szemben, melyet tipikusan nők vagy férfiak alkotnak, vagy a hagyományosnak tekintett csoportokon belül milyen különbségek figyelhetők meg a nők és férfiak megítélésében. Az érdemesség kutatásának egy másik, az eddigiekben kevésbé vizsgált területe, hogy a társadalom milyen mértékben tartja érdemesnek a különböző családtípusokat, és milyen szempontok, elvek (pl. pronatalizmus, szegénység csökkentés) határozzák meg ezeket az attitűdöket. A kutatás ezt a két kérdést járja körül, egy szisztematikus szakirodalmi összefoglaló és hazai survey adatok elemzésére támaszkodva.