Szalma Ivett: Az apák szerepe a különélő gyermekeik nevelésében

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2018–2021

Jelen kutatás azt vizsgálja, hogy mely tényezők befolyásolják az apák részvételét a tőlük különélő gyermekeik életében. A kérdés vizsgálata azért is fontos, mert az apák egyre intenzívebben részt vesznek a kiskorú gyermekeik életében, miközben a válások, felbomlott kapcsolatok nagy száma miatt egyre több apa nem él együtt a gyermekével.

A kutatás során kvantitatív és kvalitatív módszereket is használni kívánunk:

  1. A kvantitatív kutatáshoz a KSH Népességtudományi Kutatóintézet „Életünk Fordulópontjai” c. panelvizsgálat adatait használjuk. A kutatás 2001-ben kezdődött az akkor 18-74 éves népesség mintáján. A kérdezetteket ezután háromszor – 2004-ben, 2008-ban és 2012-ben – kérdezték meg. Az adatbázis kellő információt tartalmaz a kérdezett különélő gyermekiről és kapcsolattartás rendszerességéről.
  2. A kvalitatív kutatáshoz 30 félig strukturált interjút készítünk olyan apákkal, akinek van legalább egy 18 év alatti, különélő gyermeke. A mintát úgy választjuk, hogy legyenek közöttük  olyanok, akik új párkapcsolatot alakítottak ki és a háztartásukban együtt élnek a partnerük és/vagy közös gyermekükkel.