Az abortuszszabályozás szigorításának hatása az újszülöttek egészségére, valamint a gyerekek és a szülők gazdasági, társadalmi jellemzőire

OTKA FK 124384​
2017-2021
Kutatásvezető: Hajdu Gábor
Résztvevő kutató: Hajdu Tamás

1974. január 1-től olyan új abortuszszabályozás lépett életbe Magyarországon, amely korlátozta a terhességmegszakításokhoz való hozzáférést. A szabályozás változásának azonnali jelentős hatása volt: a terhesség megszakítások száma 70 000-el, az élve születések száma 30 000-el nőtt 1973 és 1974 között.

Ebben a kutatásban a szabályozás változásának az érintett gyerekekre és szüleikre való hatását vizsgáljuk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az újszülöttek egészségi állapota, a gyerekek oktatási részvétele, munkaerőpiaci és egyéb társadalmi jellemzői hogyan változtak közép- és hosszútávon az új szabályok életbelépését követően. Azt is elemezzük, hogy a szabályváltozások hogyan befolyásolták a szülők tanulmányait és egyéb társadalmi jellemzőit hosszútávon. A kutatás során a Központi Statisztikai Hivatal nagyméretű adminisztratív adatbázisait használjuk: az Élveszületési adatbázist, a Terhességmegszakítási adatbázist, a Csecsemőhalálozási adatbázist és a Népszámlálások (1990, 2001, 2011) adatbázisait. Az elemzés során a közvetlenül a szabályváltozás előtt és után született gyerekeket hasonlítjuk össze. Ezzel a módszerrel képesek vagyunk a szabályváltozás hatását elkülöníteni egyéb tényezők hatásától (pl. más időbeli hatásoktól).

Tudományos jelentőségük mellett, eredményeink szakpolitikai fontossággal is bírnak. Mivel az abortuszszabályozás számos országban ismétlődően felmerülő téma a közbeszédben, eredményeink fontos információkat szolgáltathatnak egy tényekre alapozott szakpolitika számára.