Átalakuló Városok Mozgalma – Városi kiútkeresés az ökológiai válságból

Közösségi szintű válaszokat adni az ökológiai válságra és energiaszűkösségre, rugalmasabbá és alkalmazkodóképesebbé tenni a helyi közösségeket – ez a célja a Transition Network (Átalakuló Hálózat) névre hallgató, 2005-ben útjára indított kezdeményezésnek. Mára 25 országban több mint 1000 szerveződés tesz aktívan az „átalakulásért”. Az alulról építkező hálózatok legfontosabb feladata, hogy erősítsék a közösségi kapcsolatokat, helyi élelmiszer és energiaforrásokat kutassanak fel vagy állítsanak elő, elősegítsék a takarékos szemlélet elterjedését, helyi kistermelőkkel és kisvállalkozókkal működjenek együtt. Ezek a cselekedetek jelentik az „átalakulás” vagy „átmenet” első lépéseit, amivel fel lehet venni a küzdelmet az ökológiai válsággal szemben. A cél tehát az, hogy a közösségek közösen újragondolják és újjáépítsék a világot, ami körülveszi őket. 2011-ben magyarországi egyesülettel bővült a hálózat azzal a céllal, hogy saját lakóhelyükön is elindítsák az átalakulás folyamatát.

 

Miért érdemes elkezdeni?

A motivációs tényezők közül a leglényegesebbek: lakókörnyezetünk és szomszédaink megismerése; új képességek elsajátítása; a globális problémák helyi szintű, sikeresebb kezelése; közösségünkkel valami új, jobb dolog létrehozása; a „helyesen cselekvés” érzésének megtapasztalása.

3H = Head, Heart, Hand (Mit gondolsz? Mit érzel? Mit teszel?)

A sikeres átalakuláshoz e három részterület egyensúlyára van szükség. Ebből fakadóan a rendelkezésre álló legjobb információkat és kutatási eredményeket felhasználva lehet egy minőségibb, fenntarthatóbb életmódot kialakítani. A munka során fontosak az érzelmi hatások és a társas környezet által keltett benyomások. Az ötleteket, elképzeléseket kézzelfogható valósággá formáljuk, saját lakóhelyünkön kezdjük meg egy új, helyi gazdaság megalapozását.

REconomy

A re-economy azaz „újra-gazdaság” egy gyűjtőnév, amely alatt azokat a tevékenységeket kell érteni, amivel a helyi közösségek a helyi gazdaság átalakításért küzdenek. Ez jelentheti új vállalkozások indítását, amelyek közösségi tulajdonban vannak, vagy helyi fizetőeszközökkel kapcsolatos projekteket is. Emellett természetesen elsősorban a már meglévő, helyi vállalkozások előtérbe helyezését és közösségbe integrálását tartják kulcsfontosságúnak. Az Egyesült Királyságban 2017-ben megvalósuló pilot projekt óta számos helyi szintű kezdeményezés látott napvilágot. Az elindulást és a megvalósítást a projekt honlapján található ötletetek és hasznos gondolatok segítik.

Repair Café

A „Javító Kávézók” olyan ingyenes helyek, amelyek egyszerre szólnak az emberek találkozásairól és a különféle dolgok (együttes) javításáról is. Szakemberek és önkéntesek segítenek a látogatóknak. Ezek a helyek ötvözik a közösségi és szabadidős tereket egyfajta javítóműhely funkcióval. Amellett, hogy teret adnak a közösségépítésnek, fontos szerepük van az új helyi gazdasági élet megteremtésében is. Az átalakulás egyik fontos folyamata az is, hogy a szükségtelen fogyasztást a lehetőségek szerint csökkentsük. Ehhez az elképzeléshez jól illeszkedik, ha mindennapi használati tárgyainkat inkább megpróbáljuk megjavítani és tovább használni, mintsem kidobni és helyette valami újat venni.

Kitekintés

A Transition Network alapvetése az újragondolás és az újraépítés kettős vezérfonalából épül fel. Ez a koncepció jól mutatja azt, hogy jelenlegi gazdasági és társadalmi rendszerünk kereteinek megváltoztatása nélkül nincs lehetőség érdemi változás elérésére. A projekthez kapcsolódó számos kisközösség fontos építő munkával járul hozzá ahhoz, hogy társadalmi rendszerünk pozitív irányba változzon és eredményesebben tudjunk fellépni a 21. század kihívásaival szemben.

Kövesse az Éghajlatváltozás 180° Hírlevelet, hogy ne maradjon le a hazai példákat ismertető  következő írásról!

 

Források:

  1. https://transitionnetwork.org
  2. https://transitionnetwork.org/about-the-movement/what-is-transition/history/  
  3. https://www.repaircafe.org/en/
  4. http://www.reconomy.org
  5. „Éghajlatváltozás és egészség” Jelentés Kézikönyve (2020) – Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest

Kaszányi Bence