Államreform, közigazgatás, háttérintézmények. Minisztériumok és háttérintézményeik

Kutatásvezető

Rozgonyi Tamás

Résztvevők

...

A kutatás

A háttérintézményi problémák elsősorban a társadalmi struktúra, a politikai rendszer és az államigazgatás megoldatlan szerkezeti és működési problémáiból erednek. Gazdasági racionalitás (költségcsökkentés, létszámcsökkentés, átláthatóság) ütközik politikai érdekekkel (túlduzzasztás, osztogatás, kontraszelekció); az államigazgatási logika (a hierarchikus status quo fenntartása, a bürokratikus rutin biztonságának újratermelése, normativitás) szakmai elvekkel (precizitás, módszeresség, tényszerűség). A kincstári államreformerek mégis az „arccal a piac felé” szlogenjét tekintik a mindent megoldó gyógyírnak. A magyar államigazgatási szakemberek véleménye ezzel kapcsolatban meglehetősen kételkedő, és már Magyarországra is eljutottak azok a külföldi szerzők, akik a részvénytársaságok uralmát és módszereiket kifejezetten károsnak találják. A kutatási tapasztalatok azt mutatják, hogy nem a közintézmények bezárására kellene törekedni, hanem a közfeladatra alapozott racionális teljesítménykövetelmények felállítására, megfelelő ellenőrző szervezetek létrehozására. Ez azonban csak akkor lesz realitás, ha megszűnik a társadalmat megosztó szélsőséges politikai szembenállás, és lesz igény például a tudományos kutatások eredményeinek hasznosítására. A 2010-ben kezdődő kutatás célja annak feltárása, hogy miként ösztönözhető a szakszerű, funkcionális közszolgálat (benne kiemelten a közigazgatás) szervezetének és működésének kialakítása a szervezeti és humánpolitikai feltételek elemzésével, a szükséges következtetések levonásával, és a javaslatok megfogalmazásával. A kutatás szerves folytatása az MTA Szociológiai Kutatóintézetében 2006-2008 között, az MTA támogatásával megvalósult, egyes minisztériumok és háttérintézményeik működéséről szóló, Államreform, közigazgatás, háttérintézmények (Szerk.: Rozgonyi Tamás, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.) című monográfiában összefoglalt vizsgálatnak.