Albert F. & Hajdu G. (2023). Szegénység és kapcsolati tőke

Albert Fruzsina - Hajdu Gábor (2023): Szegénység és kapcsolati tőke. In: Szabó-Morvai Ágnes; Pető Rita (szerk.) Munkaerőpiaci tükör 2022: társadalmi egyenlőtlenség és mobilitás. Budapest: Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet, HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, pp 159-163.

Absztrakt:

Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy hogyan függ össze a súlyos anyagi deprivációban élés az egyének társas kapcsolathálózatának méretével, összetételével és a társas kapcsolataik szubjektív megítélésével. Az elemzéshez egy 2015-ös magyar reprezentatív kérdőíves felmérés adatait használtuk. Az eredmények szerint a súlyos anyagi deprivációban élők kapcsolathálózatának mérete kisebb, összetétele pedig kevésbé erőforrásgazdag, mint a jobb helyzetűeké. Ezeknél is jelentősebb a depriváltak hátránya, ha a társas interakciók gyakoriságát, valamint a kapcsolatok, társadalmi integráltság szubjektív értékelését tekintjük. Az eredményeinkből levonható egyik legfontosabb következtetés, hogy az anyagi kirekesztettség és a kapcsolati kirekesztettség összekapcsolódása egy „lefelé tartó kirekesztettségi spirálhoz” vezethet, ezért a szegénység csökkentését célzó szakpolitikának érdemes lehet tekintettel lenni a szegények kapcsolathálózati hátrányaira, támogatni a meglévő kapcsolatok fenntartását és más kapcsolatok (újra)létesítését