Acsády Judit (2022) A hazai feminizmus története iránti érdeklődés megújulása – A kutatások tétje és a szakmai együttműködések kérdése

Acsády Judit (2022) A hazai feminizmus története iránti érdeklődés megújulása - A kutatások tétje és a szakmai együttműködések kérdése, Társadalmi Nemek Tudománya eFolyóirat 12. Évf. 1. szám: Az ellenállás és együttműködés lehetőségei, 100-116. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/tntef/article/view/44182/43006

Részlet a tanulmányból:

A feminizmus megítélésének változásai

Hosszú évtizedekig nem jelent meg Magyarországon a századelőn megindult feminista mozgalomról ahhoz hasonló jellemzés, mint amit a tanulmány mottójául szereplő Kenedi Géza1(1911), a korabeli kortárs szerző megfogalmazott.Ez a megnyilvánulás is arra enged következtetni, hogy az akkori közélet egy része nyitottan, elfogadóan viszonyult az új mozgalomhoz. A feminizmus mostani megítélése kevésbé elfogadó. Ez részben annak köszönhető, hogy a Monarchia összeomlását követő rendszerek más és más okból, de ellenségesen tekintettek a századelő női aktivistáira. A két világháború közti időszakban a Horthy rendszer által támogatott nőszervezet, a MANSZ a leghatározottabban elítélte a feministákat elsősorban a rájuk aggatott hazafiatlanság vádja miatt, a háborút ellenző pacifizmusukra válaszként. Az államszocializmus alatti ideologikus megközelítés pedig osztályellenséget látott bennük, és a századelő többi progresszív mozgalmából hasonlóan inkább elhallgatták történetüket, vagy sematikus, leegyszerűsítő képet festettek róluk. Ennek például része volt az is, hogy a feminizmust egy csupán szűk réteget érintő, marginális hatású kezdeményezésnek állították be.Ez fakadhatott szándékos ferdítésből, de a források feltárásának hiányából is.A rendszerváltás után, – amikor már hasonló ideológiai nyomás elvileg nem nehezedik a kutatókra – mód nyílhat új megközelítésekre, amelyek kapcsolódhatnak a feminista mozgalmak nyugati történetírásához, és egyben a volt szovjetblokk országainak társadalomtörténetében a korábbi nőmozgalmak eddig hiányzó feltárásához.2Ugyanakkor érdemes megvizsgálnunk, milyen háttere, milyen tétje, és milyen kimenetei lehetnek az új feltáró munkáknak.