A munkaerő- és tudásfelhasználás gyakorlata, a vállalkozások munkaszervezeti jellemzői

Projektvezető

Makó Csaba

Résztvevők

Makó Csaba
Csizmadia Péter
Illéssy Miklós

A kutatás

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Társadalomtudományi Főosztályának támogatásával az MTA Szociológiai Kutatóintézetének Szervezet- és Munkaszociológiai Műhelye előkutatást végzett több mint félezer magyar vállalkozás körében. A kutatás célja a szervezeti-intézményi innováció azonosítására szolgáló kérdések tesztelése volt. Azokról az új szervezeti értékekről és intézményi normákról van szó, amelyek érvényesülése a tudás alapú gazdaságban való sikeres vállalati részvétel előfeltétele a globális gazdasági verseny kontextusában. Kutatás egyik legfontosabb indítéka a magyar vállalkozások szerény innovációs teljesítménye mögött rejlő okok feltárása és bemutatása volt. A kutatás segítségével azoknak az új szervezeti értékeknek, intézményi standardoknak azonosítására vállalkoztunk, amelyek alkalmasak a szervezeti innovációk jellemzésére.
 
2007-ben a kérdőíves kutatás eredményeinek feldolgozása és bemutatása történt meg. Ennek során hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján tanulmányt készítettünk a felsőoktatási intézményeknek a vállalkozások tudásbázisának fejlesztésében játszott szerepéről és elkészítettük a statisztikai elemzésen és a meglévő hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásán alapuló kutatási zárótanulmányunkat. Ebben a nemzetközi kutatási tapasztalatokra építve jeleztük a közép európai gazdaságok, ezen belül a magyar gazdaság részvételének lehetőségeit a gyorsan fejlődő tudásgazdaság globális értékláncában. Az innovációval foglalkozók körében közismert a kétévente végzett nemzetközi Community Innovation Survey (CIS), amelyet az Eurostat koordinál és hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szervez. A pilot kutatás egyik legfontosabb hozadéka, hogy a tapasztalatok felhasználásával a szervezeti innovációval és azok motivációival foglalkozó kérdésblokkot a KSH elfogadta és beépítette „Az ipar és szolgáltatási szektor innovációs tevékenysége – 2006” szervezeti és marketing innovációkkal foglalkozó fejezetébe.