A magyarországi cigányság a cigánykutatások tükrében, 1890-2006

Projektvezető

Dupcsik Csaba

A kutatás

A kutatás az 1890 és 2007 közötti magyarországi cigánykutatások kritikai összefoglalása és ismertetése. A kutatási beszámoló a cigányokról szóló, tudományos igényű diskurzus ismertetésén keresztül a megbízhatónak ítélhető ismeretek összefoglalásával a magyarországi cigányok társadalom-történetének összefoglalója. A cigánykutatások fő jellemző terepe a korszak első felében elsősorban a néprajz volt, a végén pedig a szociológia és az antropológia, melyek mellett mindvégig szerepet kaptak a nehezebben besorolható, időnként „ciganológiainak” vagy „romológiainak” nevezett megközelítések is a történelem- és zenetudományi, a kriminalisztikai, illetve a közgazdaságtani kutatásokban. A cigányság helyzete kapcsán közhelyszerű megállapításnak számít, hogy az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma-együttes ezzel kapcsolatban alakult ki, amelynek kezelése morális, politikai, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt kulcsfontosságú. Mivel a helyzet kezelésére koherens állami politikát az elmúlt két évtized egyetlen kormányzata sem tudott kidolgozni, az ismeretek felhalmozása és rendszerezése egy ilyen politika megalapozása szempontjából nélkülözhetetlen. A mai magyar társadalom egyik központi probléma-együttese valóban a romák helyzete körül alakult ki – ennek belátása éppen a kutatás megkezdése óta eltelt időszakban vált általánossá. Sőt, éppen az elmúlt néhány évben vett érdekes fordulatokat a romákkal kapcsolatos diskurzus. Egyrészt sokkal intenzívebbé vált, és a politika központi jelentőségű témái közé emelkedett. Másrészt mind többen a szociológusokat és a jogvédőket, pontosabban a könyvben bemutatott „kritikai megközelítés” irányzatot vádolják a helyzet kialakulása, illetve romlása miatt (ahogyan a nemzetközi diskurzusokban közgazdász-ellenes hangulat alakult ki, mert sokan a közgazdaságtan főáramát vádolják a gazdasági válság kirobbanása miatt). Ez a helyzet a tervezettnél is nagyobb jelentőséget adott annak a korábban született kutatói döntésnek, hogy a magyarországi romák helyzetét kifejezetten a cigánykutatásokon keresztül mutatja be. A kutatás eredményeit közreadó kötetet így a vártnál nagyobb érdeklődés fogadta a (6 hónappal a publikálás után a Google több mint 30 ezer honlapot ismer, amelyen a szerző neve és a könyv címe egyaránt szerepel). A kutatás által feltárt, illetve összefoglalt ismeretek terjesztése és megvitatása 2010-ben tovább folytatódik.