A magyar politikai elit

Projektvezető

Kovách Imre

Résztvevők
Csurgó Bernadett
Kristóf Luca
Légmán Anna
Megyesi Boldizsár
A kutatás

A kutatás az 1988/93-as és 2001-es empirikus kutatás sorozat folytatása.

A 2009-es politikai eliten belül egy éles határvonalat jelent a tevékenységszerkezetbeli eltérés az intézményi pozíciók és a hivatásos politikusi pozíciók között. A párt és kormányzó elit fő sajátossága a professzionalizálódás, a szakmai tudás háttérbe szorulása és a politikusi hivatás térnyerése, míg a közéleti elit esetében a szakmai tudás alapján megszerzett pozíció dominál.

Az analitkus identitáselemzés eredménye szerint a politikai elit adott identitásuk (származási családjuk státusa) szempontjából két típust különböztethetünk meg. Az egyik típus magas státusú családból származik, és főleg a fővárosban éltek gyerekkorukban. A másik típusba alacsony vagy vegyes státusú családból származók sorolhatóak, akik főként faluban vagy kisvárosban nőttek fel. A választott identitás elemeként a foglalkozási karrierutak jellemzője, hogy a jelenlegi politkai elitnek van munkatapasztalata (sőt, sok esetben jelentős) az állami vagy államközeli vállalatoknál. Tehát karrierjük felépítésében főként a közszférához kötődtek, ennek a logikáját ismerték meg, és kamatoztatták később ezeket az ismereteiket. A megkérdezettek mindössze harmada tekinti magát jelenleg is a politikai elit tagjának.

Szakmai beszámoló (pdf 201 kb)