A kulturális örökség szerepe a helyi közösségek társadalmi kohéziójában és a sokszínűségében és a vidéki területek fenntartható fejlődésében

Magyar Tudományos Akadémia és Olasz Kutatási Tanács kétoldalú egyezménye
2016-2019
Kutatásvezető: Csurgó Bernadett

A Magyar Tudományos Akadémia és az Olasz Kutatási Tanács közötti kétoldalú nemzetközi egyezmény keretében zajló A kulturális örökség szerepe a helyi közösségek társadalmi kohéziójában és a sokszínűségében és a vidéki területek fenntartható fejlődésében című együttműködés támogatás keretében az olasz parterekkel  összehasonlító elemzéseket végzünk a magyar és az olasz vidéki területeken, melynek eredményeként közös publikációk készülnek a támogatás három éve során (2016-2019). A kutatási együttműködés célja a különböző kulturális örökségformák a vidéki társadalomban és gazdaságban játszott szerepének feltárása és megértése magyar-olasz összehasonlításban. A magyar kutatási terület Zala megye és az Őrség, az olasz kutatási területek Calabriában és Szicíliában találhatóak. Az olasz-magyar  összehasonlító elemzések azokat a helyi örökségeket vizsgálják és mutatják be, amelyek új funkciót töltenek be a közösségben és  a helyi turizmusra építő gazdaságban. ​

Zárás

A projekt keretében a kutatók megvitattá és összehasonlítottá a kulturális örökség szerepét a fenntartható vidékfejlesztésben. A projekt a két ország és a két kiválasztott kutatási terület Reggio Calabria (Olaszország) és Zala megye (Magyarország) kulturális öröksége körüli folyamatokat vizsgálta meg és javaslatokat fogalmazott meg a két kutatási terület számára a kulturális örökség és a vidéki kulturális turizmus hatékony népszerűsítési és felhasználási formáira vonatkozóan.

A projekt keretében a kutatók megvitattá és összehasonlítottá a kulturális örökség szerepét a fenntartható vidékfejlesztésben. A projekt a két ország és a két kiválasztott kutatási terület Reggio Calabria (Olaszország) és Zala megye (Magyarország) kulturális öröksége körüli folyamatokat vizsgálta meg és javaslatokat fogalmazott meg a két kutatási terület számára a kulturális örökség és a vidéki kulturális turizmus hatékony népszerűsítési és felhasználási formáira vonatkozóan.