A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése – Az I. NFT ROP 3. prioritásának ex-post értékelése

Projektvezető (MTA SZKI)

Ferencz Zoltán

Résztvevők

Ferencz Zoltán

A kutatás

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 136/A-E. § rendelkezései szerint keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást folytatott le a környezetvédelem, infrastruktúra-fejlesztés, gazdasági – társadalmi fejlesztés és operatív értékelések, mint részek tekintetében elvégzendő értékelési feladatok tárgyában. A „Keretmegállapodások értékelési feladatok ellátására” tárgyú, a TED 2008/S 231-307340 számon lefolytatott közösségi közbeszerzési eljárás eredményeként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Megrendelő és a nyertes ajánlattevők között 4 (négy) év határozott időtartamra szóló keretmegállapodások jöttek létre. A Magyar Értékelő Konzorcium tagjaként az intézet is részt vett „A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése – Az I. NFT ROP 3. prioritásának ex-post értékelése” című értékelési projektben szakértői munka biztosításával. Ennek utolsó fázisa az elért eredmények szintetizálása, prezentációja és egy szakmai vita moderálása.