„We Are the World” – a globális identitás szerepe a klímavédelemben

Minél inkább az emberiség részeként tekint magára valaki, annál nagyobb jelentőséget tulajdonít az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek. Ezt igazolják a témában készített friss tanulmányok. A globális identitás és a klímabarát magatartás tehát határozott összefüggést mutat. De mi is az a globális identitás és hogyan fejleszthető?

A környezeti válság folyamatos mélyülése miatt kollektív erőfeszítésekre van szükség, és egyre sürgetőbbé válik a közös hatékony cselekvés akadályainak feltárása és elhárítása. Mivel az identitásnak kulcsszerepe van a fenntartható viselkedésben, a magatartásváltozásnak pedig kollektív, de még inkább globális szinten van igazán nagy hatása, ezért az utóbbi években megnövekedett az érdeklődés a globális identitás iránt.

 

 

De mi is a globális identitás?

Az identitás általánosságban önazonosságot jelent: azt, hogy kinek gondoljuk és érezzük magunkat elsősorban. Beletartozik az életút egységének érzése, a valamivel való azonosulás, a közösséghez való tartozás. Az emberek alapvetően egyénekként (személyes identitás) és csoporttagként (szociális identitás), értékrendszereken, normákon, eszméken és szerepeken keresztül határozzák meg magukat. A globális identitás egyfajta azonosulás az emberiséggel. Azt jelenti, hogy az egyén az emberiség alkotta csoporthoz tartozónak érzi magát, szívén viseli a világ minden emberének sorsát, és ha teheti, a maga módján törődik is velük.

Miért fontos a globális identitás?

Számos vizsgálat már talált összefüggést a globális identitás valamilyen formája és a környezetbarát viselkedés között. A témát vizsgáló friss tanulmány szerzői azt vizsgálták, hogy az éghajlatváltozásnak tulajdonított fontosság és a klímavédő magatartás milyen összefüggésben áll a globális identitással. Az eredmények azt igazolták, hogy minél nagyobb mértékben érezték magukat az egész emberiség részének a vizsgálatban résztvevők és minél inkább aggódtak minden ember jólétéért, annál nagyobb jelentőséget tulajdonítottak az éghajlatváltozásnak, és annál többször számoltak be a klímaváltozás mérséklésére irányuló szándékokról és tettekről. Tehát a globális identitás és a klímabarát magatartás határozott összefüggést mutat. (Eredményeket részletesen lásd a cikkben.)

Az eddigi kutatások alapján feltételezhető, hogy a globális identitás a nagy közös cél érdekében képes elősegíteni az egyéni viselkedés megváltoztatását és növelni az összefogás mértékét a nagyon különböző emberek és társadalmak között. Az egyének általában azonosulásuk mértékével arányosan bíznak saját csoportjukban és annak hatékonyságában, amit sokkal nagyobbnak éreznek a sajátjuknál. Ez feloldhatja azt a dilemmát, amely szerint életbevágóan fontos a környezeti válság pozitív kimenetele, de egyedül nem vagyunk képesek számottevő hatást gyakorolni rá. A globális csoportunk azonban képes.

Lehet-e növelni az emberek globális identitását?

A vizsgálatok és következtetések eredményei azt sugallják, hogy a globális identitás kialakítható és fejleszthető. A szemlélet megváltoztatásának lényege, hogy az emberiség egyetlen csoportnak tekinthető, amelynek közös szükségletei és érdekei vannak.

A kutatások eredményei szerint a gyakorlati beavatkozásoknak a szolidaritás, a törődés és az emberekről való gondoskodás erősítésére kell irányulniuk a világ minden táján. Sokféle eszköz felhasználható a cél megvalósítása érdekében, például beszélgetések szakemberekkel oktatási vagy egyéb kontextusban. A globális identitással összefüggő ismereteket közvetlenül be lehetne vonni a klímaváltozással kapcsolatos kommunikációba. De léteznek olyan szimulációs játékok is, amelyekben a játékosok a világ különböző pontjain élő emberek életét élhetik át. Fontos ugyanis annak élményszerű bemutatása, hogy az emberek szerte a világon mennyire hasonlítanak egymáshoz és hogyan kapcsolódnak hozzánk és másokhoz.

A cikk Loy, L. S., Reese, G., & Spence, A. (2021). Facing a Common Human Fate: Relating Global Identity and Climate Change Mitigation című tanulmánya alapján készült.

 

Fajzi György és Erdei Sabine