A big data és a természetesnyelv feldolgozás módszereinek alkalmazása a társadalomtudományokban

MTA prémium posztdoktori ösztöndíj
2019-2022
Kutatásvezető: Koltai Júlia

Az informatikai forradalom és ezzel párhuzamosan a társadalom digitalizálódása teljesen új területeket nyitott meg a társadalomtudományi kutatásban. A digitális társadalomkutatás és az újfajta, ‘nagy’ adatok speciális jellemzői sok kihívás, de sok lehetőség elé is állítják a társadalomkutatókat. A tudományterület azonban még nagyon fiatal (hiszen a digitalizáció ilyen foka sem régóta elérhető), így sok feltáratlan terület és kiaknázatlan lehetőség van benne. Kutatásomban a computational social science, tehát a számítógépes társadalomtudomány feltáratlan területeivel kívánok foglalkozni. Célom, hogy tudományelméleti, kutatásmódszertani és a társadalomtudományi tematikus elemzéseket készítsek, melyek bemutatják a big data jellegű adatok kutatási lehetőségeit a társadalomtudományokban. Mivel ezen adatok egy jelentős része – különösen azok, melyek a társadalomtudósok érdeklődésének fókuszában vannak – szöveges jellegű, a kutatás során kihagyhatatlan az automatizált szövegfeldolgozás és a természetes nyelvfeldolgozás (natural language processing, NLP) módszereinek alkalmazása.