A 20. század hangja - A magyar szociológia kvalitatív forrásai

A '20. század hangja' kutatóműhely 2009 tavaszán, a 77566 sz. OTKA kutatási projekt keretében kezdte meg működését, középtávú célja a magyar kvalitatív szociológia hangzó örökségének megmentése. Ennek érdekében a pilot kutatás első évében online kérdőívet, illetve ahhoz kapcsolódó adatbázist dolgoztunk ki, valamint szakmatörténeti interjúkat készítünk a kvalitatív módszereket alkalmazó társadalomtudósok meghatározó alakjaival. Jelen pályázatunk a pilot kutatás alapkutatássá szélesítését célozza.

Pályázatunk súlypontjai:

- Tudásszociológiai, tudománytörténeti kutatás – Az interjús technika, a kvalitatív technikákat alkalmazó iskolák, kutatócsoportok történetének feltárása, az alkalmazott módszertanok összevetése. Tematikus változások felderítése, dokumentálása és elemzése, különös hangsúllyal az interdiszciplináris törekvésekre. A magyar kvalitatív szociológia beágyazottsága/elszigeteltsége a nemzetközi kutatási trendekben. A másodelemzéssel kapcsolatos ismeretelméleti stb. kérdések felvetése.

- Longitudinális fogalomtörténeti vizsgálat – Egy-egy adott téma (pl. cigányság, migráció, életmód, család, szegénység, elit, hátrányos megkülönböztetések, előítéletek, stb.) kvalitatív kutatásainak longitudinális elemzése.

- Életművek feldolgozása – A kutatás ezen részében egy-egy szociológusi életmű feldolgozására nyílik mód. A műhely számára felajánlott teljes kutatási dokumentációk lehetővé teszik egyes hazai szociológusi életművek feldolgozását.

Kutatásunk forrásául az általunk gyűjtött és tovább gyűjtendő, kvalitatív módszerekkel készült kutatások dokumentumai szolgálnak, melyeket archiválunk és a szakmai közösség számára hozzáférhetővé teszünk. A kutatás részeredményeit folyamatosan bemutatjuk a szakmai közönségnek online-formában és műhelybeszélgetések, konferenciák keretében. Hozzájárulunk a kvalitatív módszereket alkalmazó kutatók szakmai hálózatának kiépítéséhez.

Résztvevők (MTA SZKI): Gárdos Judit, Kovács Éva, Tibori Tímea, Zombory Máté

Külső munkatársak: Lénárt András, Örkény Antal, Szabari Vera, Szász Anna Lujza

Koordinátor: Gárdos Judit

A projekt saját honlapja: www.20szazadhangja.hu

Partnereink

Open Society Archives, Nemzeti Audiovizuális Archívum