Viktória Szirmai

Viktória Szirmai
Download CV Professor Emerita (TK SZI)
Research Interests

urban and regional sociology, environmental sociology, social conflicts, social competitiveness, social inequalities, climate change, social well-being

Selected Publications

Szirmai, Viktória (2019) Városok és városlakok. (A befogadó és a kirekesztő városok) (Cities and Citizens (Inclusive and exclusive cities). Budapest: Corvina Kiadó - MTA TK

Szirmai, Viktória (ed) “Artificial Towns” in the 21st Century: Social Polarisation in the New Town Regions of East-Central Europe, Budapest: Institute for Sociology Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2016. 501 p.

Szirmai, Viktória (szerk.) (2015): A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé, Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 480 p.

Szirmai, Viktória (ed.) (2015): From Spatial Inequalities to Social Well-being, Székesfehérvár: Kodolányi János University of Applied Sciences, 187 p.

Szirmai, Viktória (szerk.) (2013): Csinált városok a XXI. század elején: Egy "új" városfejlődési út ígérete, Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, 287 p.

Szirmai, V. - Fassmann, H (eds)  (2012): Metropolitan Regions in Europe, Budapest - Wien, Austrian-Hungarian Action Fund, 357 p.

Szirmai V. (ed) (2011): Urban Sprawl in Europe: Similarities or Differences? Budapest, Aula Kiadó, 280p.
Szirmai V. (szerk.) (2009): A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői. Hogyan lehetnek a magyar nagyvárosok versenyképesebbek? Pécs - Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 319 p.

Szirmai V. (1999): A környezeti érdekek Magyarországon, Budapest, Pallas Stúdió, 191 p.

Enyedi Gy. - Szirmai V. (1992): Budapest. A central european capital. (In the World Cities Series), London, Belhaven Press a division of Pinter Publishers LTD., 183 p.

Szirmai V. (1988): "Csinált" városok. (Gyorsuló Idő sorozat) Budapest, Magvető Kiadó, 240 p.

Research Projects

Social Polarisation in the New Town Regions of Hungary and Central Europe: Impacts of Transition and Globalisation
Kutatásvezető: Prof. Dr. Szirmai Viktória DSc.
OTKA K 106169 2013. január 1 - 2015. december 31.

Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés
Kutatásvezető: Prof. Dr. Szirmai Viktória DSc.
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069, 2013. március 1 - 2015. február 28.