Ákos Huszár

Ákos Huszár
Download CV Research Fellow (TK SZI)
Research Interests

social structure, social stratification, social mobility, social inequalities, social theory, history of sociology

Selected Publications

Ákos Huszár, Ágnes Győri, Karolina Balogh (2022): Resistance to Change: Intergenerational Class Mobility in Hungary, 1973–2018. Sociological Research Onlinehttps://doi.org/10.1177/13607804221084727

Ákos Huszár – Katalin Füzér (2021) Improving Living Conditions, Deepening Class Divisions: Hungarian Class Structure in International Comparison, 2002–2018. East European Politics and Societies, December 2, 2021. https://doi.org/10.1177/08883254211060872

Győri, Ágnes –  Huszár, Ákos – Balogh, Karolina (2021) Differences in the Domestic Energy Consumption in Hungary: Trends between 2006–2017. Energies, 14 (20), 6718. https://doi.org/10.3390/en14206718

Füzér,Katalin; Huszár,Ákos; Bodor,Ákos; Bálint, Lajos; Pirmajer, Attila (2019) Social capitals, social class, and prosperity in high-trust and low-trust societies. International Journal of Sociology, Vol 50. https://doi.org/10.1080/00207659.2019.1684081 

Huszár Ákos (2016): Osztályelemzés és társadalomkritika. Szociológiai Szemle, 26(1): 96–120.

Huszár Ákos (szerk.) (2015):  A társadalom rétegződése. Budapest: KSH.

Huszár Ákos (2014): Osztály és elismerés. A magyar társadalom elismerési viszonyairól. Replika, (88): 81–109.

Huszár Ákos (2013): Foglalkozási osztályszerkezet (I-III.) Statisztikai Szemle, 91(1): 31–56, 91(2): 117–131, 91(7): 718–744.

Huszár Ákos (2013): Class and the Social Embeddedness of the Economy. Outline of a Normative-Functionalist Model of Social Class. Hungarian Sociological Review, 23(4): 29–49.

Huszár Ákos (2012): Osztályegyenlőtlenségek. Az egyenlőtlenségek ábrázolása Magyarországon. Szociológiai Szemle, 22(2): 4–26.

Huszár Ákos (2011): Társadalmi rétegződés és az egyenlőtlenségek igazolása. Sérülékeny csoportok a magyar társadalomban. Szociológiai Szemle, 21(3): 107–124.

Huszár Ákos (2009): A kritikai elmélet rekonstrukciója. Újosztály-elméletek és civiltársadalom-elméletek a rendszerváltás időszakában. Budapest: Napvilág.

Research Projects

2015–                   
Microcensus 2016 – Social Stratification Supplementary Survey. KSH, project leader: Zsolt Németh

2011–2014          
ESSnet on the harmonisation and implementation of a European socio-economic classification (ESeG). Eurostat, principal investigator: Michel Amar (INSEE), Monique Meron (INSEE)

2010–2013         
The process of class formation. Bolyai János Research Scholarship

2009-2010          
Justification types of equality and inequality. Hungarian State Eötvös Scholarship

2009                     
The Social Theory of Axel Honneth and the relevance of recognition theory. Research Scholarship of the György Lukács Foundation

2006–2007          
Reconstituting Democracy in Europe (RECON). EU FP7, principal investigator: Hans-Jörg Trenz (University of Oslo, ARENA)

2006–2007          
Urban areas, spatial-social inequalities and conflicts NKFP, principal investigator: Viktória Szirmai (MTA-SZI)

2006–2007          
Urban inequalities and social conflicts. OTKA, principal investigator: Viktória Szirmai (MTA-SZI)

2003–2006          
Modern sociological paradigms. OTKA, principal investigator: Dénes Némedi (ELTE)