Bálint Hilbert

Research Interests

urban governance, city diplomacy, historical geography, geography of the Austro–Hungarian Monarchy, the history of geography

Selected Publications

Hilbert Bálint (2021): Urban governance in a historical perspective? – The case studies of Vienna and Budapest during the period of the Austro–Hungarian Monarchy (1867-1918) ("Városi kormányzás történeti perspektívában? - A dualizmuskori Bécs és Budapest példája (1867-1918)"). In.: Tér és Társadalom, 35. 1. pp. 136-157.

Hilbert Bálint (2019): The institutionalization of geography and the development of its spirituality in the Austro–Hungarian Monarchy ("A földrajztudomány intézményesülése és szellemiségének fejlődése az Osztrák–Magyar Monarchiában"). In.: Földrajzi Közlemények, 143. 3. pp. 223-235.

Hilbert Bálint (2018): Expanding urban governance theories? A comparison of the administrative structures of Budapest, Vienna, Prague and Warsaw ("Szempontok a városi kormányzási elméletekhez Budapest, Bécs, Prága és Varsó közigazgatási helyzetének összehasonlítása alapján"). In.: Tér és Társadalom, 32. 2. pp. 61-76.

Hilbert Bálint (2017): City diplomacy between Budapest, Vienna, Prague and Warsaw  ("Budapest, Bécs, Prága és Varsó közötti városdiplomáciai kapcsolatok"). In.: Településföldrajzi Tanulmányok, 6. 2. pp. 41-59.

Hilbert Bálint (2016): Migration relations between Austria and Hungary during the era of dualism (1870–1910) ("Ausztria és Magyarország migrációs kapcsolata a dualizmus idején (1870-1910)"). In.: Földrajzi Közlemények 2016. 140. 4. pp. 362–375.

Research Projects

2017–2021: The sociology of urban planning - urban planning and society (NKFI), Principal investigator: Csizmady, Adrienne