Ágnes Győri

Ágnes Győri
Download CV Research Fellow (TK SZI)
Research Interests

Social inequalities, integration, and mobility; social profession, burnout, work conditions, and professional cooperation; small enterprises in Hungary, financial culture, innovative activities and business behaviour of SMEs; innovative teaching methods, student motivation, vocational education, and social disadvantages

Selected Publications

Győri, Ágnes – Perpék, Éva (2021): Social work conditions and burnout: An exploratory study among Hungarian workers in family and child welfare, child protection and developmental professional services. EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK, under publication

Győri, Ágnes – Czakó, Ágnes (2020): The impact of different teaching methods on learning motivation: A sociological case study on Hungarian vocational education. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING, 27 (1): 1–18. https://doi.org/10.1504/IJIL.2020.103885

Huszár, Ákos – Balogh, Karolina – Győri, Ágnes (2020): A társadalmi mobilitás egyenlőtlensége a nők és a férfiak között: közeledés vagy távolodás? (Inequality of social mobility between women and men: Approach or distance?) In: Kovách, Imre (szerk.): Mobilitás és integráció a magyar társadalomban. Budapest: Argumentum Kiadó, Társadalomtudományi Kutatóközpont, pp. 35–77.

Csizmady, Adrienne – Győri, Ágnes – Kőszeghy, Lea – Rácz, Attila (2020): Területi mobilitás és a magyar társadalom integrációs csoportjai (Spatial Mobility and the Hungarian Integration Groups). In: Kovách, Imre (szerk.): Mobilitás és integráció a magyar társadalomban. Budapest: Argumentum Kiadó, Társadalomtudományi Kutatóközpont, pp. 129–161.

Győri, Ágnes – Balogh, Karolina (2020): Hogyan függ össze a társadalmi integráció az iskolai végzettség szintjének generációk közötti eltérésével? (How does social integration correlate with intergenerational differences in educational attainment?)  SOCIO.HU, 10 (1): 1–24. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2020.1.1

Győri, Ágnes – Czakó, Ágnes – Horzsa, Gergely (2019): Innovation, financial culture, and the social-economic environment of SMEs in Hungary. EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES, 33 (4): 976–1004. https://doi.org/10.1177/0888325419844828

Győri, Ágnes – Czakó, Ágnes (2019): Innováció és pénzügyi-gazdálkodói kultúra: Az innovációs aktivitás egyes magyarázó tényezői a kkv-szektorban (Innovation and financial-economic culture: The factors determining the innovation activity of small and medium-sized enterprises) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 29 (1): 85–116.

Csizmady, Adrienne – Kőszeghy, Lea – Győri, Ágnes (2019): Lakásmobilitás, társadalmi pozíciók és integrációs csoportok (Housing mobility, social positions and integration groups). SOCIO.HU, 9 (3): 1–27. http://doi.org/10.18030/socio.hu.2019.3.1

Győri, Ágnes – Czakó, Ágnes (2019): “Figyelni kell a piacot, ez a kulcsa az egésznek…”
Szociográfia a magyar kis- és közepes vállalkozások helyzetéről, 2017 (“Keeping an eye on the market is key to the whole thing…” Sociography on the situation of Hungarian small and medium-size enterprises, 2017). SOCIO.HU, 9 (1): 48–79. http://doi.org/10.18030/socio.hu.2019.1.48

Győri, Ágnes – Czakó, Ágnes (2018): Some Features of Hungarian Financial Literacy in the Light of the Economic Behaviour of Small and Medium-sized Enterprises. PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 2018, 63 (2), 235–253.

Győri, Ágnes (2018): Kis- és középvállalkozások pénzügyi sérülékenysége (Financial vulnerability among Hungarian small and medium-sized enterprises). KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 65 (3), 240–258. https://doi.org/10.18414/KSZ.2018.3.240

Győri, Ágnes – Czakó, Ágnes (2017): A középfokú szakmai továbbtanulást befolyásoló tényezők: A szakma- és iskolaválasztás társadalmi különbségei a Dél-Alföldön (Factors for choosing vocational secondary school: Social differences in choices of profession and school in the southern great plain region). SOCIO.HU, 7 (4), 97–127. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2017.4.97

Czakó, Ágnes – Győri, Ágnes (2017): Motiválás, ösztönzés a szakképzésben (Motivation, inspiration in vocational education). SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 27 (1): 4–29.

Czakó, Ágnes – Győri, Ágnes – Schmidt, Lilla – ifj. Boros, István (2017): Innovatív pedagógiai módszerek a szakmai oktatásban: A szakmai tanárok módszerei szociológiai megközelítésben (Innovative teaching methods in Hungarian vocational education: Vocational teachers’ methods: a sociological approach). SOCIO.HU, 7 (2): 1–21. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2017.2.1

Győri, Ágnes (2013): The solution-seeking behavior of small Hungarian enterprises between 2006 and 2010. CORVINUS JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL POLICY, 4 (1): 81-104. http://dx.doi.org/10.14267/cjssp.2013.01.04

Czakó, Ágnes – Győri, Ágnes (2013): Kis- és közepes vállalkozások, megújulás, együttműködés (Small and medium-sized enterprises, innovation, cooperation). STATISZTIKAI SZEMLE, 91 (3): 229–254.

Győri, Ágnes (2012): A racionális kisvállalati gazdálkodás tényezői, 2006-2010 (Factors in rational operation of small businesses, 2006–2010). KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 59 (2): 189–219.

 

Research Projects

2020 –  The changing significance of class in comparative perspective, NKFIH FK131997 (principal investigator: Ákos Huszár)

2020 –  Ruptures in Hungarian social structure: impacts of consumption, institutions and territorial differences, NKFIH K 128965 (project leader: Imre Kovách)

2018 –  Mobility and immobility in Hungarian society, „Mobility Research Centre” project of the Hungarian Academy of Sciences’ Excellence Cooperation Programme (project leader: Imre Kovách)

2018 – 2020  Transnational cooperation, EFOP-5.2.2-17 (principal investigator: Éva Perpék)

2016 – 2019  Leadership and entrepreneurial inclination, EFOP-3.6.1-16-2016-00013 (principal investigator: György Lengyel)

2016 – 2018  Financial culture in Hungary, CUB (project leader: Szántó Zoltán, principal investigator: Ágnes Czakó, Ildikó Husz)

2014 – 2015  Professional teacher training national methodology and training development, TÁMOP 4.1.2. B.2-13/1-2013-0012 (project leader: Zoltán Kovács)

2012 – 2013  Innovative activities of small- and medium-sized enterprises in Hungary, TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 (project leader: Balatoni Károly Balatoni, principal investigator: Ágnes Czakó)

2004 – 2007  Pathways of Property Transformation: Enterprise Network Careers in Hungary, 1989-2000, National Science Foundation SES 0136995 (principal investigators: Balázs Vedres, David Stark)