Zoltán Ferencz

Zoltán Ferencz
Download CV Research Fellow (TK SZI)
Research Interests

Zoltan Ferencz, PhD (m) is an economist and political scientist, received his PhD in Sociology at Eötvös Lóránd University (Budapest), Faculty of Social Sciences in 2012 (Thesis: Risk perception strategies in natural catastrophes). He is working as a part-time research fellow in the Centre for Social Sciences at the Institute of Sociology. His main research topics are: risk, environmental sociology (floods, radioactive waste, food safety, sustainability; etc.); nuclear and fusion energy; energy poverty. He was involved in several researches concerning the natural disasters, the risk perception and the adaptation strategies in Europe and in Hungary (Cowam, Prosuite; SafeFood; InSotec). He took part in empirical researches concerning ecological crises, global warming and resilience, energy problems and the Covid-19 pandemic.

Selected Publications

Csizmady A.; Ferencz Z.; Kőszeghy L.; Tóth G.: Beyond the Energy Poor/Non Energy Poor Divide: Energy Vulnerability and Mindsets on Energy Generation Modes in Hungary ENERGIES (1996-1073 1996-1073): 14 20 Paper 6487. 20 p. (2021) https://doi.org/10.3390/en14206487

Börcsök, E., Ferencz, Z., Groma, V., Gerse, Á., Fülöp, J., Bozóki, S., ... & Horváth, Á. (2020). Energy Supply Preferences as Multicriteria Decision Problems: Developing a System of Criteria from Survey Data. Energies13(15), 3767. https://doi.org/10.3390/en13153767

Bartal Anna Mária; Ferencz Zoltán; A vörösiszap-katasztrófa hosszútávú, komplex társadalmi hatásvizsgálata 2020 Studia Wespremiensa: Tanulmányok a teológia és szociális munka területeiről: a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Folyóirata (1419-8312 ): 23 1. különszám pp 21-44 (2022)

Ferencz Z.: A megújuló energia iránti igények különbözőségei a közép- és kelet-európai országokban, a klímaváltozás tükrében In: Becsey Zsolt (szerk.) Tanulmánykötet a nemzetközi kapcsolatok témaköréből Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, pp 109-131 (2021) (Károli Tanulmányok A Gazdaság- És Társadalomtudományok Köréből 2560-0974 )

Ferencz Z.; Teknős L. Az emberek egészségét és életét veszélyeztető kockázatok csökkentési lehetőségei In: Antal Z. László; Ferencz Z., Páldy A. (szerk.) Éghajlatváltozás és egészség, Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont, pp 129-156 (2020)

Research Projects

Current research projects

Sustainable consumption patterns, behavioral strategies and knowledge use in the Hungarian society. A social scientific analysis of sustainable food and energy 2021-23. – participant (project leader: Csurgó Bernadett) 

Closed research projects

Climate change and health. 2020-21. Co-leader

Eurofusion 2022. – project leader