Gábor Erőss

Gábor Erőss
Download CV Senior Research Fellow (TK SZI)
Research Interests

Education, health, political sociology, sociology of knowledge and culture

Selected Publications

BOOKS

Tudás és politika: A közpolitika-alkotás gyakorlatának nyomában, Budapest: L'Harmattan, 2013. (szerk., Berényi Eszterrel és Neumann Eszterrel),

Iskolarend: Kiváltság és Különbségtétel a közoktatásban, Budapest: Gondolat Kiadó, 2008. (Berényi Eszterrel Berkovits Balázzsal)

Túl a szegregáción: Kategóriák burjánzása a közoktatásban, Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2008. 316 p. (szerk., Kende Annával)

Nemzetfelfogások. Kisebbség – Többség. Budapest: Új Mandátum - MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2005. pp. 15-27.( Tamás Pállal és Tibori Tímeával).

Ahol ritka jószág a tanuló: Oktatásirányítás, cselekvési logikák és egyenlőtlenségek Budapesten. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 2006. (Bajomi Ivánnal, Berényi Eszterrel és Imre Annával).

PAPERS

Ignoranz, die Wissen erzeugt: „Spezifiziertes Nichtwissen” und Wissensersatzmechanismen im Spiegel des ungarischen Gesundheits- und Schulwesens. Soziale Welt  4:(60) pp. 371-387. (2009)

Ráncba szedni: Elszámoltathatóság az egészségügyben - az önszabályozástól a párducmintáig. (In: Berényi Eszter, Erőss Gábor, Neumann Eszter (szerk.): Tudás és politika: A közpolitika-alkotás gyakorlatának nyomában. Budapest: L'Harmattan, 2013. pp. 247-266.)

Construction et déconstruction politiques du handicap mental léger chez l'enfant: Hongrie, 2002-2009, Revue sociologie de la santé, 34: pp. 73-88. (2011)

Central Europe: (Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia). In: Kathryn M Anderson-Levitt (szerk.). Anthropologies of education: A global guide to ethnographic studies of learning and schooling. New York; Oxford: Berghahn Books, 2011. pp. 167-192.

Iskolai (dez)integrációs paradoxonok: Expanzió, integráció, szegregáció a magyar közoktatásban a rendszerváltás óta. In: Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon, Budapest: Argumentum Kiadó, 2012. pp. 262-274.

Research Projects

KNOWandPOL (Knowledge and Policy in Education and Health Sectors) EU-s projekt magyar (MTA SzKI) kutatócsoportja (2006-2011)

EU RegulEduc projekt (ELTE, 2001-2004)

EU PeaceCom projekt (MTA SzKI, 2004-2006)

Multiple Antiquities, Multiple Modernities, the Politics of the Humanities in Europe. Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, 2001-2003. (Vezette: Klaniczay Gábor)