Knowledge & Policy Workshop, November 2008, Budapest

Website of the event: here
Programme: here

 

Lectures to download (in Hungarian):

  • Erőss Gábor: A projekt bemutatása (ppt 2887 kb)

  • Bajomi Iván: A tudástermelés és a politikai döntéshozatal intézményes keretei a vizsgált országokban(ppt 146 kb)

  • Berényi Eszter-Fernezelyi Bori:Tudástipológiák és tudástípusok (ppt 1349 kb)

  • Berkovits Balázs: Közpolitika és fogyatékosság Inkoherenciák(ppt 197 kb)

  • Erőss Gábor: Tudatlan tudósok és tudós politikusok az oktatás- és egészségügyben(ppt 280 kb)

  • Neumann Eszter: Laikus tudások az egészség- és az oktatásügyben(ppt 493 kb)

  • Oblath Márton: Szakértői konfliktusok elemzése(ppt 1000 kb)

  • Vida Júlia: Szakértői segítségnyújtás az Egyesült Államok oktatásügyében(ppt 432 kb)

Study (in English):

Gábor Erőss, Mihály Szívós, Judit Gárdos and Balázs Berkovits: Contribution to the KNOWandPOL Literature Review (word 44 kb)