Vezetőség

Igazgatóság

   

Csizmady Adrienne
Igazgató

  

Tikárságvezető: Kocsis Veronika. Email: kocsis.veronika@tk.hu. Tel: +36 1 22467000/5422

Tudományos titkár: Sipos Alexandra

Osztályvezetők

Kovách Imre
Társadalmi integráció és társadalompolitika kutatási osztály

Csizmadia Péter
Módszertan és kutatástörténet
kutatási osztály

Albert Fruzsina
Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály

MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest IX. Tóth Kálmán u. 4.

Telefon: +36 1 2246700
Email: szociologia@tk.mta.hu
Postacím: 1250 Budapest, Pf. 20.