Mobilitási Kutatási Centrum

A Mobilitás Kutatási Centrum célja a társadalmi, munkaerőpiaci, iskolai és területi mobilitás új összetevőinek az elemzése interdiszciplináris kutatási keretben.

A kutatás tematikai keretét az MTA TK-ban kidolgozott új társadalom modell (integrációs modell) biztosítja, amely a korábban használt rétegződési sémákhoz képest sokkal több társadalmi jellemzőt foglal magában, szignifikáns elemzést biztosít a jelenkori magyar társadalom egyenlőtlenségeinek és az azokat létrehozó társadalmi, gazdasági és politikai mechanizmusok megértéséhez.

A projekt honlapja

A projekt részletes leírása itt olvasható.

2018. június 21.
Mobilitás és immobilitás a magyar társadalomban
Projektnyitó konferencia az MTA Humán Tudományok Kutatóházában
Program és részletes információ 

Szakmai beszámoló 2017-2018

Szakmai beszámoló 2019