Megyesi Boldizsár: Elnéptelenedő és újranépesedő vidéki térségek Magyarországon

2020. 09. 01 - 2023. 08. 31.

Korábbi kutatásaimban a helyi fejlesztéspolitika és a mezőgazdasági termelés különböző formáit elemeztem; ebben a kutatásban ezekre a munkákra építve szeretnék továbblépni, és feltárni, hogy milyen tényezők befolyásolják az demográfiai folyamatokat, és mindez milyen kapcsolatban van a helyi identitással, az adott járásról, vidékről kialakult képpel. A kutatás során a gyarapodó és a csökkenő népességű járásokat összevetve szeretném feltárni a különböző, helyben jellemző megélhetési forrásokat, elemezve a mezőgazdaság, a helyi gazdaság és a szociális ellátások szerepét a megélhetési stratégiákban, valamint ehhez kapcsolódóan azt, hogy mi jellemzi a helyiek vidékképét, identitását a különböző jellegű térségekben. A hazai eredményeket az Eurostat EU-SILC (European Union statistics on income and living conditions – az Európai Unió háztartási költségvetési és életkörülmény-felvétele) adatbázis adatait felhasználva tervezem nemzetközi kontextusban is értelmezni.