Tóth Gergely

Tóth Gergely
CV letöltése

Külső kutató

(TK SZI)
Kutatási területek

társadalomtudományi kutatásmódszertan, társadalom térbeli aspektusainak vizsgálata, Big Data

Kiemelt publikációk
  • Albert, Fruzsina ; Dávid, Beáta ; Tóth, Gergely: Hány barátja van Önnek? : A barátok számának alakulása három évtized alatt (1986–2018), SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 10 : 3 pp. 3-30. , 28 p. (2020)
  • Birkás, Béla; Tóth, Gergely ; Balku, Eszter ; Nárai, Erzsébet ; Vitrai, József: Defining healthstyles to plan behavior change interventions in representative samples of children and adults, PSYCHOLOGY HEALTH & MEDICINE , 5 p. (2021)
  • Tóth, Gergely ; Bán, Attila ; Vitrai, József ; Uzzoli, Annamária: Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szerepe az egészségegyenlőtlenségekben: A szívizominfarktus-megbetegedések és -halálozások területi különbségei, TERÜLETI STATISZTIKA 58 : 4 pp. 346-379. , 34 p. (2018)
  • Ákos, Kopper ; Pál, Susánszky ; Gergely, Tóth ; Márton, Gerő: Creating Suspicion and Vigilance: Using Enemy Images to Hinder Mobilization, INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 3 : 3 pp. 108-125. , 18 p. (2017)
  • Bakacs, Márta ; Boros, Julianna ; Csohán, Ágnes ; Formanek-Balku, Eszter ; Horváth, Gergely ; Kimmel, Zsófia ; Tóth, Gergely ; Varsányi, Péter ; Vitrai, József ; Varsányi, Péter (szerk.) et al.: Egészségjelentés 2016: Információk a népegészségügyi beavatkozások célterületeinek azonosításához a nem fertőző betegségekés az egészségmagatartási mutatók elemzése alapján , 95 p. (2017), Budapest, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet.
  • Susánszky, Pál ; Kopper, Ákos ; Tóth, Gergely: Pro-government demonstrations in Hungary – citizens’ autonomy and the role of the media, EAST EUROPEAN POLITICS 32 : 1 pp. 63-80. , 18 p. (2016)
  • Tóth, Gergely ; Hajnáczky, Tamás ; Bozsonyi, Károly: A szegregációs folyamat egy sajátságos modellje: A szegregációs folyamat történeti rekonstrukciója és annak matematikai modellje Tiszabő település esetén. In: Bacsák, Dániel; Krámer, Lili; Szabó, Miklós (szerk.) Kulcskérdések a társadalomtudományban, Budapest, Magyarország : ELTE Társadalomtudományi Kar (2013) 337 p. pp. 201-222. , 22 p.
Aktuális kézirat

Fruzsina Albert, Gergely Tóth, Beáta Dávid, Emese Túry-Angyal, Éva Huszti, Boglárka Herke: Reshaping Social Capital During Pandemic Crisis: Age Group Differences In Face-To-Face Contact Network Structures