Palaczki Botond

Palaczki Botond
CV letöltése

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

kulturális földrajz, városi társadalomföldrajz, genderföldrajz, közlekedésföldrajz, mobilitási tanulmányok, a földrajztudomány története

Kiemelt publikációk

Palaczki Botond (2016): A Maps of meaning hatása a kulturális földrajzra. Tér és társadalom, 30./1. pp. 3-17.

Projektek

2017-2021: A várostervezés szociológiája – várostervezés és társadalom, NKFIH projekt. Kutatávezető: Csizmady Adrienne