Túry-Angyal Emese

Túry-Angyal Emese
CV letöltése

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

politikai részvétel, módszertan, közösségi média

Kiemelt publikációk

Angyal Emese Éva – Fellner Zita (2020) How do Online and Offline Political Activities Connect? A comparison of studies. Intersections. East European Journal of Society and Politics, Passionate Europe Thematic Issue. 6(2). https://doi.org/10.17356/ieejsp.v6i2.649

Angyal Emese Éva – Fellner Zita – Fényes Csongor (2017) Új kihívók. Politikai szocializációs utak a Momentum Mozgalomban. Politikatudományi Szemle, 26(4). 55-79.

Angyal Emese Éva (2014) Ki a cigány? – Újragondolt elemzés az elsődleges és másodlagos identitás alapján. TÁRKI Monitor Jelentések 2014. http://www.tarki.hu/hu/research/hm/monitor2014_teljes.pdf