Konferenciafelhívás | Kit érdekel még a szociológia?

KONFERENCIAFELHÍVÁS

 

Kit érdekel még a szociológia?

avagy lehet-e korunk válságaira válaszolni a szociológia nélkül?

 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet  konferenciája 

 

Időpont: 2022. június 2-3.

Helyszín: Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

 

Az utóbbi évek biztonsági, környezeti, politikai, gazdasági és egészségügyi válságai egyértelműen megmutatták, hogy az ezekre adott reakciók nagyban függnek a társadalmak szerkezetétől, kultúrájától, attitűdjeitől, hatalmi viszonyaitól. Így talán soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy megértsük és megmagyarázzuk a  társadalmi jelenségeket, az emberek és csoportok viselkedését, intézmények működését. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy mi ma a szociológia szerepe, amikor egyéb tudományágak, mint például a pszichológia vagy a közgazdaságtan művelői is hasonló célokat fogalmaznak meg? Mi manapság a szociológia jelentősége a nyilvános viták formálásában? Hogyan tud együttműködni és szinergiákat találni a szociológia más tudományokkal, beleértve a természet- és élettudományokat is?  Konferenciánk célja, hogy a hazai szociológus közösség megismerje és bemutassa a legfrissebb kutatási eredményeit, módszereit, hogy ezek segítségével közösen találjunk válaszokat a diszciplínánkat érő kihívásokra.

A konferenciára várjuk minden magyarországi vagy magyar nyelvterületen dolgozó szociológus jelentkezését. A konferencia nyelve alapvetően magyar, de angol nyelvű előadásokat is be tud fogadni, amennyiben a szekcióban elhelyezhetők. Teret adunk PhD hallgatók számára is, akiknek mentorálást biztosítunk.

A konferenciára szekciótervekkel és egyéni előadásokkal egyaránt lehet jelentkezni. A jelentkezés a konferenciára két körben történik- Először szekcióterveket várunk. 2022 februárjában, a végleges szekcióbeosztás után lehet majd előadásokkal jelentkezni, a szekciókhoz, vagy attól függetlenül is.

 

1. Felhívás szekciókra

Szekciótervek benyújtása: 2022. január 15-ig.

(A felhívás határidejét nem módosítjuk.)

Szekciók elbírálása, döntés az elfogadott szekciókról: 2022. február 1.

Elsőként szekciók szervezésére várjuk a jelentkezéseket. A szekcióterveket az alábbi linkre kérjük benyújtani. A szekcióterv tartalmazza: a szekció címét és témáját (400-800 szó irodalomjegyzék nélkül), a szekció nyelvét, valamint a tervezett szekcióelnök és az előadásokhoz felkért hozzászóló (discussant) személyét (e kettő lehet ugyanaz a személy is). A szekciótervek ne tartalmazzák a tervezett programot, az elfogadott szekciókra egy második körben jelentkezhetnek majd az előadók. A formailag nem megfelelő szekcióterveket elutasítjuk.

A szekciótervek elbírálása double blind peer review rendszerben történik. Az elfogadott előadások számától függően egy szekció egy vagy két panelből állhat; egy panel maximum 4 előadást tartalmazhat. Szekciónként legalább két kutatási/oktatási intézményből válogatunk be előadókat. Az elbírálás szempontjai: viszonylag tág témamegjelölés; a téma relevanciája, az elméleti és/vagy módszertani háttér kidolgozottsága. A konferenciaszervezők fenntartják a jogot, hogy (amennyiben az időkeret megengedi) később olyan előadásokat is besoroljanak egy-egy szekcióba, amelyek tematikailag odaillenek, de nem kifejezetten ahhoz a szekcióhoz jelentkeztek velük a szerzők.

Mivel a konferencia csak két napos, előfordulhat, hogy magas színvonalú szekcióterveket is el kell utasítanunk helyhiány miatt.

A végső programot a szervezőbizottság állítja össze. Tagjai: Csurgó Bernadett, Gárdos Judit, Gerő Márton, Koltai Júlia, Kristóf Luca, Megyesi Boldizsár, Messing Vera.

 

Kérdéseikkel, kérjük, forduljanak ide: szockonferencia@tk.hu

Jelentkezés szekciótervekkel: https://szociologia.tk.hu/urlap/konferencia-regisztracio-kit-erdekel-meg-a-szociologia

 

 2. Felhívás előadásra

2022. február 5.- március 15. között.

Elbírálás, az előadók értesítése: 2022. április 15.

Előadásra az alábbi módokon lehet jelentkezni:

1. Absztrakt (300-500 szó irodalomjegyzék nélkül) beküldésével, a szekció megjelölésével. A megrendezendő szekciókat február 5-ig publikáljuk. A jelentkezők elbírálása szintén double blind peer review rendszerben történik. A szekciószervezőn kívül legalább egy másik, a konferenciaszervező bizottság által delegált reviewer is részt vesz az elbírálási folyamatban.

Az absztrakt tartalmazza:

  • elméleti háttér
  • kutatási kérdés
  • módszertan
  • legfontosabb eredmények     

A fentieket nem tartalmazó vagy terjedelmileg nem megfelelő absztraktokat elutasítjuk.

2. Független, nem szekcióhoz kötött előadások absztraktjainak benyújtására is van lehetőség. A szervezők fenntartják a jogot, hogy ezeket az előadásokat tematikusan rendezzék, esetleg szekcióhoz rendeljék.

3. PhD hallgatók jelentkezhetnek a fenti módokon, vagy a kifejezetten PhD-hallgatók számára szervezett szekcióba. Ez utóbbi esetben minden doktorandusz jelentkezőhöz mentort rendelünk, akinek feladata annak segítése lesz, hogy mind a végleges absztrakt, mind az előadás minél színvonalasabb legyen.

 

A legjobb tanulmányoknak a socio.hu publikálási lehetőséget biztosít.

 

A végső programot a szervezőbizottság állítja össze. Tagjai: Csurgó Bernadett, Gárdos Judit, Gerő Márton, Koltai Júlia, Kristóf Luca, Megyesi Boldizsár, Messing Vera.

 

 

A konferenciát hibrid formában rendezzük meg, azaz online és jelenléti formában is lesz lehetőség előadni, és az előadásokat meghallgatni.

A konferencián a részvétel ingyenes, gyerekfelügyelet (az aktuális járványügyi szabályokat figyelembe véve) biztosított.