Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály

Az osztály munkatársai kvantitatív és kvalitatív módszerekkel vizsgálják a társadalmi és gazdasági élet kapcsolathálózatait és egyenlőtlenségeit. A közeli emberi kapcsolatrendszerek közül kitüntetett szerep jut a családok vizsgálatának. A család mind az egyének jóléte, mind a társadalmi integráció mind az erőforrások elosztása szempontjából alapvető fontosságú intézmény. Kutatandó témák:

  • a kapcsolatok minősége és erőssége; közeli kapcsolatok, mikro-kapcsolathálók szerkezete, a rokoni – nem-rokoni kapcsolatok dinamikája;
  • a családi mintázatok alakulása, családformákkal és családi élettel kapcsolatos attitűdök, párválasztás, gyermekvállalás, terhesség, vetélés, gyermektelenség, örökbefogadás, kapcsolattartás a válás után;
  • az apaság;
  •  a családi életet segítő szolgáltatások és ellátások feltérképezése, elérhetőségének vizsgálata;
  • a családok gazdasági és társadalmi erőforrásai, az erőforrások családon belüli eloszlása és egyéb egyenlőtlenségek;
  • a COVID-19 járvány családokra gyakorolt társadalmi hatásainak vizsgálata.

Osztályvezető: Albert Fruzsina

Az osztály tagjai:

Acsády Judit Sipos Alexandra
Balázs András Szalma Ivett
Dávid Beáta Takács Judit
Dupcsik Csaba Túry-Angyal Emese
Hajdu Gábor Tóth Gergely
Herke Boglárka